Annelies - 3362

Algemene voorwaarden/DBA

  1. Voor aanvang van de opdracht ontvangt u een overeenkomst voor de opdracht/werkzaamheden. Opdrachten worden uitgevoerd onder de condities van de algemene modelovereenkomst van de Belastingdienst.
  2. Het uurtarief is afhankelijk van het soort opdracht en wordt nader overeengekomen met de opdrachtgever. Het uurtarief is exclusief BTW.
  3. Reiskosten worden apart in rekening gebracht en bedragen € 0,28 per kilometer exclusief BTW.
  4. Eventuele bijkomende kosten (zoals drukwerk, portokosten, e.d. ) worden tegen kostprijs en gespecificeerd in rekening gebracht.
  5. Betaling van een factuur dient binnen 28 dagen na factuurdatum te geschieden, onder vermelding van het factuur- en debiteurnummer.
algemene voorwaarden